Read Me

W dziele “Read Me” pojawiają się recenzje książek dla dzieci – książek w języku angielskim lub też książek nawiązujących do kultury/tradycji krajów anglojęzycznych.

Dział ten ma na celu zapoznanie dzieci z elementami innej kultury oraz zabawę z językiem angielskim.

Advertisements